Tietoa, taitoa ja tulevaisuutta

Neuro-

kirjolle

Neurospectrum

Neurospectrum on neurokirjon ja autismin asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa koulutusta nepsyperheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille ja edistää neurokirjon palveluiden tutkimus- ja kehitystyötä. Järjestämme myös mininepsy-koulutuksia. Neurospectrum toimii aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana ja neurokirjon perheiden tukena.

Mitä neurokirjo tarkoittaa?

Kehityksellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin eli neurokirjoon kuuluvat autismi, Asperger, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt ADHD/ADD, kehityksellinen kielihäiriö ja Touretten oireyhtymä, joista käytetään puhekielessä usein yhteisnimitystä nepsy.

Miten voimme auttaa?

Neurospectrumin asiantuntijapalvelut

Koulutus ja valmennus

Mininepsy, neuropsykiatriset ydintaidot, työnohjaus ja motivaatiovalmennus

Tutkimus ja kehittäminen

Neurokirjon palveluihin ja nepsyperheiden arkeen liittyvä tutkimus- ja kehitystyö

Edunvalvonta ja yhteistyö

Vaikutamme, otamme kantaa ja osallistumme neurokirjolaisten etuja ajavaan työhön

Tukea ja toimintakykyä

Nepsylapset ja -nuoret tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea ja yksilöllisiä ratkaisuja, jotka auttavat heitä menestymään elämässä ja pärjäämään koulussa – ja heillä on näihin palveluihin lakisääteinen oikeus. Neurospectrum valmentaa hyvinvointi-, sosiaali- ja koulutusalan ammattilaisia tunnistamaan neurokirjon haasteiden juurisyyt ja tarjoamaan palveluita, jotka tukevat nepsylasten, -nuorten ja perheiden toimintakykyä.

Miksi tämä on tärkeää?

Neurokirjon problematiikkaa voi olla haastava hahmottaa, mutta oikea tuki maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Sirpaleisten ja huonosti kohdennettujen palveluiden kerrannaisvaikutukset ja kustannukset yhteiskunnalle ovat valtavat.

n. 10 %

väestöstä nepsyjä

yli 65 %

kodin ulkopuolelle sijoitetuista

jopa 930 €/vrk

sijoituspaikka laitoksessa

jopa 80 %

autisteista työmarkkinoiden ulkopuolella

Ota yhteyttä!

Neurospectrumin taustalla ovat neurokirjon ja autismin asiantuntijat ja heidän laaja ja monialainen yhteistyöverkostonsa. Ota yhteyttä ja kerro miten voisimme auttaa!