Valmennuksen kuvaus

Neuropsykiatrinen ydintaitovalmennus

5–30 op

Meri-kouluttaa-2019-2-web

Neuropsykiatrinen ydintaitovalmennus

Ydintaitovalmennuksessa luodataan syitä, jotka lisäävät neurokirjolaisten kuormitusta ja aiheuttavat toimintakyvyttömyyttä.

Valmennuksessa paneudutaan juurisyihin, joiden vuoksi neurokirjolla olevan henkilön on vaikea pärjätä yhteiskunnan ja koulujärjestelmän raameissa. Valmennus antaa sosiaali-, sivistys- ja hyvinvointialan ammattilaiselle tiedot ja taidot, joiden avulla hän voi lisätä neurokirjolla olevan kestävyyttä, joustavuutta ja haasteissa kehittymisen kykyä.

Missä, miten ja milloin?

Koulutus räätälöidään aina organisaatiosi tarpeiden mukaan.

Kurssit voidaan järjestää etä- tai lähikoulutuksena. Koulutuksen laajuus on 5–30 opintopistettä.

Maks. 20 osallistujan koulutus toteutetaan intensiivisessä vuorovaikutuksessa neurokirjon ammattilaisen kanssa.

Valmennuskokonaisuudet

Ydintaitovalmennuksen keskeinen käsite on stressin ja motivaation tasapainossa syntyvän resilienssin ymmärtäminen ja mahdollistaminen, neurokirjon haasteet huomioon ottaen.

Ammattilaisille työkaluja arkisiin kohtaamisiin antava valmennus keskittyy neuropsykiatrisiin ongelmiin, traumatietoisuuteen ja aivoterveyteen.

Valmennuksen teoreettinen pohja on polyvagaali-, motivaatio- ja systeemiteorioissa.

Resilienssiosaaja
(5 op)

Resilienssiosaaja on neurokirjo- ja traumatietoinen. Hän tunnistaa neurokirjon piirteitä ja vireystiloja, ja osaa antaa tukea oikein, oikeassa paikassa.

Ydintaitovalmentaja
(30 op)

Ydintaitovalmentaja tuntee resilienssiin vaikuttavaa aivoterveyden taustaa ja käyttää neuropsykiatrisen valmennuksen työkaluja laajasti ja joustavasti.

Ydintaitovalmennuksen kouluttaja

Ydintaitovalmennuksen kouluttajalla on kokemusta ydintaitovalmennuksen käytöstä eri ympäristöissä. Hän osaa tuottaa koulutuksia sekä kehittää ydintaitomenetelmää.

NSCT-autism-quote_-vr_suomi

Tietoa, taitoa ja ymmärrystä

Meiltä saat tietoja, taitoja ja ymmärrystä nepsylasten, -nuorten ja -perheiden kohtaamiseen.

Valmennuksemme ytimessä ovat stressin, motivaation ja toimintakyvyn keskinäiset yhteydet ja vaikutussuhteet. Valmennuksessa yhdistyvät neurokirjon asiantuntijuus, kokemusosaaminen ja yhteisön resilienssitaidot.

Koulutus ja valmennus

Neurospectrumin asiantuntijakoulutukset ja -palvelut

Meri-kouluttaa-4d

Mininepsy-koulutus

2-3 päivää
Meri-kouluttaa-2019-2-web

Neuropsykiatrinen ydintaitovalmennus

5-30 op
mentor-speaking-to-businesswomen-about-career-duri-2021-08-26-15-45-43-utc

Työnohjaus

Räätälöity
applauding-the-best-seminar-lecturer-2022-12-13-22-56-40-utc

Asiantuntijaluennot

Räätälöity
Young woman on a session with therapist with her son with adhd

Tuetut palaverit

Räätälöity
enthusiastic-pupil-fixing-the-robot-at-science-les-2022-01-27-21-40-35-utc

Motivaatiovalmennus

Räätälöity

Neurospectrum-tiimi

Neurospectrumin asiantuntijoiden taustalla on laaja ja monialainen yhteistyöverkosto. Kouluttajamme ovat autismikuntouttajia, kuntoutuksen kehittäjiä ja neurokirjon asiantuntijoita. Monilla heistä on pitkä käytännön kokemus neurokirjon haasteista omasta lähipiiristään.

Kristiina Kantola
Kristiina Kantola
TOIMITUSJOHTAJA, KUMPPANUUDET, ASIANTUNTIJALUENNOT, TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN

Kristiina on toiminut yli 20 vuotta terveys- ja hyvinvointisektorin tutkijana, ja hän on Tampereen seudun autismiyhdistyksen hallituksen jäsen. Kristiina on työnohjaaja, motivaatiovalmentaja ja ydintaitovalmentaja. Hänellä on pitkä henkilökohtainen kokemus autismikirjosta omassa perhepiirissään.

Meri Lähteenoksa
Meri Lähteenoksa
KOULUTUS JA VALMENNUS, TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN

Meri on kasvatustieteen maisteri, erityispedagogi ja autismikirjoon erikoistunut neuropsykiatrinen valmentaja sekä RSMP-koulumotivaatiovalmentaja. Meri on yhteisöllisen elämäntavan kehittäjä, jonka intohimona on neurokirjon ihmisten elinolojen parantaminen. Meri on ydintaitovalmennusmenetelmän kehittäjä.

Ota yhteyttä!

Suunnitellaan yhdessä teidän organisaatiollenne toimiva ja ammattilaisia tukeva koulutus-, valmennus- tai palvelukokonaisuus.