Palvelut perheille

Neurokirjon piiriin kuuluva perheenjäsen tarkoittaa yleensä loputtomilta tuntuvia kokouksia ja palveluita, joissa ei välttämättä ymmärretä nepsy-perheiden problematiikkaa. Miltä tuntuisi, jos kokisit viimeinkin tulleesi ymmärretyksi ja saisit yksinkertaisia työkaluja ohjata arkeasi? Tai jos saisit asiantuntevan kumppanin, joka auttaisi sinua selviämään palveluviidakossa ja löytämään sinua ja perheesi hyvinvointia palvelevat ratkaisut?

Katso palveluhinnastomme

Palveluluotsi

Palveluluotsi on vanhempien tai muiden läheisten tukihenkilö, lakineuvoja ja palvelujen piiriin ohjaaja. Paveluluotisi voi myös toimia sovittelijana perheen palveluista neuvoteltaessa.

Palvelusovittelua voi käyttää tarvittaessa perheen asioihin liittyvissä tapaamisissa. Sovittelija on perehtynyt neurokirjon perheiden palveluihin ja laillisiin oikeuksiin. Sovittelija perehtyy perheen tilanteeseen, kuuntelee osapuolten kertomuksia luottamuksellisesti ja ratkaisuihin pyrkien. Sovittelija auttaa osapuolia löytämään uusia, lakeihin perustuvia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja aitoa  asiakaskeskeisyyttä vaalien. Sovittelijan työssä on ensisijaisena lain velvoittavuus sekä lapsen, nuoren ja perheen oikeudet.

Arkiluotsi

Arkiluotsi antaa perheelle, kouluille tai työpaikoille työkaluja ymmärtää, vahvistaa ja ohjata neurokirjolla olevaa perheenjäsentä. Palvelu on ratkaisukeskeinen ja perustuu asiakkaan määrittelemiin tavoitteisiin. Perhe-ja arkivalmentajat eivät ole pari- tai perheterapeutteja, vaan palvelussa keskitytään arkisten tilanteiden helpottamiseen.

Arkiluotsit ovat koulutuseltaan nepsy- tai ydintaitovalmentajia tai heillä on molemmat koulutukset.