Vaikuttaminen

Jokaisella kohtaamisella on vaikuttavuutta, jokainen ajatus, asenne ja toimenpide vaikuttaa.

Neurokirjolaisten palvelut ovat luvattoman heikolla tolalla eikä näin voi jatkua. Tämä on se syy, miksi me teemme ylipäätään teemme tätä työtä. Toivomme, että tulee päivä, jolloin työtämme ei enää tarvita, vaan että neurokirjolaisten lakisääteiset oikeudet toteutuvat kaikkialla yhteiskunnassa. Liikuntavammaisilla on pyörätuolinsa ja ramppinsa, kuuroilla viittomakielensä, näkövammaisilla pistekirjoituksensa. Neurokirjolaisilla on lopulta vain lastensuojelu, jonne he ajautuvat oikeanlaisten palveluiden puutteessa.

Tähän on saatava muutos.

Neurospectrum vaikuttaa

Vaikuttamistyömme tapahtuu muiden verkostojen rinnalla muun muassa seuraavin tavoin. 

  • Osallistuminen asiantuntijatyöryhmiin
  • Asiantuntijapuheenvuorot
  • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
  • Kampanjointi ja näkyvyys
  • Kansainvälinen yhteistyö Neurospectrum -konferensseissa

Tilaa asiantuntijamme puhujaksi

Ota yhteyttä:

info(a)neurospectrum.fi
040 736 7699