Ydintaitovalmennus

Resilienssitaitoja yksilölle ja yhteisöille

Neurokirjon piiriin kuuluminen tuo mukanaan isoja haasteita. Aistitiedon säätelyn pulmia voidaan ratkoa apuvälinein. Kasvosokeutta, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tunnesäätelyn pulmia voidaan harjoittaa, mutta myös helpottaa ennakoinnilla ja ottamalla ne huomioon toimintoja suunniteltaessa. Toiminnan ohjaamiseen liittyviä taidot ovat opeteltavissa. Joskus lääketuki tuo korvaamattoman avun. Neurokirjon tuomien haasteiden lisäksi useimmilla neurokirolaisilla on heikot ydintaidot.

Ydintaitoja ovat: itsetuntemus, stressin säätely, motivaation suuntaaminen, tarkkaavuuden ylläpito ja siirtäminen sekä tavoitetyöskentelyn taidot, joita kutsutaan myös toiminnanohjauksen taidoiksi. Ydintaitovalmennuksessa suunnataan tulevaisuuteen ja ratkotaan matkalla tulevia ongelmia sitä mukaa kun niitä ilmenee.

Miksi?

Mille perheidein ongelmasektoreille palveluita voidaan kohdentaa?

 • Lähes 70 prosentilla alakouluikäisistä autismikirjon piiriin kuuluvilla on jo mielenterveyden ongelmia kuen masennusta, ahdistuneisuutta univaikeuksia
 • Aikuisten neurokirjon piiriin kuuluvien luvut ovat samansuuntaiset, mikä johtaa syrjäytymiseen
 • Lastensuojelu, erityssairaanhoito, sosiaalitoimi ja terveyhdenhoito kuormittuvat
 • Varhaisessa vaiheessa tuettu arki on parasta kuntoutusta ja tehokkainta syrjäytymisen estämistä
 • Tukea antavat työyhteisöt estävät työntekijöiden uupumista

Ydintaitovalmennus tarjoaa uusia näkökulmia

 • Päivähoitoon
 • Kouluun
 • Sosiaalitoimelle
 • Terveydenhuoltoon
 • Lastensuojeluun
 • Oman työn kehittämiseen
 • Suunnittelutyöhön
 • Tutkimukseen

Ydintaitovalmennus voi sisältää

 • Nepsyosaamista, traumatietoisuutta, yhteisöllisiä toimintatapoja
 • Valmentavaa ja maadoittavaa puhetta
 • Toiminnanohjauksen keinoja
 • Kontekstisokeuden helpottamista
 • Itsetuntemustaitoja
 • Motivaatiopiirrekartoitusta
 • Stressiprofiilin tekemistä ja helppoja keinoja stressin säätelyyn
 • Tavoitetyöskentelyn taitoja
 • Resilientin yhteisön rakennuspalikoita